Links en Publicaties

Recent is verschenen het boek: “Zo kan het ook”, uitgegeven door Architectuur Lokaal.
Bijgaand een deel van het boek Zo_kan_het_ook extract.pdf, waarin onder meer het interview met Bela Consult over de architectenselectie van de Erasmus Universiteit te Rotterdam, het gehele boek is te downloaden op de site van Architectuur lokaal.

ARW 2016 – Aanbestedingsreglement Werken 2016

DNR 2011 – De Nieuwe Regeling 2011,
Rechtsverhouding opdrachtgever ~ architect, ingenieur en adviseur