Aanpak

Bela Consult kenmerkt zich door betrokkenheid en flexibiliteit, dit heeft alles te maken met de aanwezige kennis van de processen en de ervaring opgedaan “in het veld”.

Dit leidt tot advies op maat en niet tot standaardoplossingen. In een eerste gesprek zal dan ook intensief van gedachten worden gewisseld over onder meer het uiteindelijk doel van de opdracht en de cultuur binnen de organisatie van opdrachtgever. Dit alles, voordat wordt overgegaan tot het gezamenlijk bepalen van hoe en welke partijen te selecteren en aan welke criteria deze moeten voldoen.

Dit vanzelfsprekend, uitgaande van de hiervoor geldende regels van Rechtmatigheid.
Deze afspraken worden vastgelegd in een notitie strategische aanpak met een overall planning van het gehele selectieproces. Op deze wijze is het voor alle partijen, op ieder moment helder, wat is afgesproken en in voorkomende gevallen: waar wordt afgeweken van het besproken traject.